Två rapportalster som jag författat:

Kooperativ IT-infrastruktur i glesbygd (pdf-dokument, 109 sidor, 1,1 MB).
(Stockholm: IT-kommissionen, 2000). IT-kommissionens rapport 21/2000, ISBN: 91-630-9866-0.

Varför avskiljdes inte Telias nätverksamhet? (pdf-dokument, 195 sidor, obs: 5,5 MB).
(Stockholm: Kungliga teknisk högskolan, 1999). Examensarbete inom teknikhistoria 20 poäng.